STACJA KONTROLI OPRYSKIWACZY


Decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin w Rzeszowie Zakłady Metalowe w Przysiekach Sp. z o. o. zostały upoważnione do przeprowadzania badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Badanie stanu technicznego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin (opryskiwaczy) wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 7.03.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 416).

Obowiązkowych badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin dokonuje się w celu:

  • zwiększenia bezpieczeństwa operatora sprzętu podczas stosowania środków ochrony roślin
  • zmniejszenia zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska naturalnego
  • bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt
  • produkcji zdrowej żywności
  • zwiększenia skuteczności zabiegu ochrony roślin
  • podniesienie poziomu produkcji sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
  • dostosowanie polskiego sprzętu i badań jego sprawności technicznej do wymagań Unii Europejskiej

Badania przeprowadzane są w siedzibie Zakładów Metalowych w Przysiekach Sp. z o. o. Dopuszcza się możliwość wykonania badania w gospodarstwie posiadacza sprzętu. Posiadaczowi sprzętu sprawnego technicznie wydaje się protokół badania technicznego opryskiwacza a sprzęt oznacza się znakiem kontrolnym. Protokół badania technicznego opryskiwacza jest dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie badania opryskiwacza i jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, z których jeden wydaje się posiadaczowi opryskiwacza.

Sprzęt powinien być badany w odstępach czasu nie przekraczających 3 lat.

Wykonujemy również modernizację sprzętu polegającą na wymianie uszkodzonych części.

Zapraszamy do skorzystania z Naszych usług.


badanie opryskiwaczy

Obecnie poszukujemy dilerów do sprzedaży naszych produktów w Polsce. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt.


fundusz